شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

چرا باید از محصولات CBD استفاده کنیم؟

CBD

افراد عمدتا هنگام تجربه درد به دنبال مسکن ها می روند ولی مصرف مسکن های شیمیایی می تواند عوارض جانبی به همراه داشته باشد. CBD مسکنی است که به سرعت و بدون عوارض منجر به کاهش و رفع درد می گردد و حتی به فرم موضعی نیز قابل مصرف است.
CBD یکی از اجزای تشکیل دهنده گیاه کانابیس است که نقش مهمی در سیستم دفاعی گیاهان دارد و انسان از این ویژگی در صنایع مختلفی هم چون دارویی، بهداشتی و … استفاده می کند. هنگامی که CBD مصرف می شود، باعث افزایش قدرت تحمل درد شده و با تقویت بدن، سبب تنظیم خواب، بهبود میگرن، کنترل استرس و افسردگی، تقویت حافظه و اشتها، بهبود التهابات و عملکرد سیستم ایمنی می شود.

CBD (کانابیدیول): به دلیل اثرات مفید برای بدن (رفع درد، ضد التهاب، ضد تهوع) جز کانابینوئیدهای درمانی محسوب می شود. تحقیقات بیش تری برای درک عملکرد درمانی این ترکیب مورد نیاز است.

THC (تتراهیدروکانابینول): آرامش بخش و تسکین دهنده است و بر روی هوشیاری، خلق و سطح انرژی موثر است زیرا مخدر محسوب می شود.

CBN (کانابینول): در بهبود خواب، ایجاد حس آرامش، تسکین درد و رفع تهوع مفید است ولی تا حدودی اثر مخدر دارد.

ترکیبات کانابینوئیدی هرکدام به صورت جداگانه اثرات متفاوتی بر روی بدن دارند ولی زمانی که با هم مصرف شوند اثرات سینرژیک ایجاد می کنند.

عصاره اولیه ای که از گیاه شاهدانه بدست می آید حاوی همه کانابینوئیدها، ترپن ها و سایر ترکیبات طبیعی است که در کنار هم به شکل موثرتری عمل می کنند.نحوه مصرف CBD و ورود آن به بدن، بر روی میزان جذب آن، مدت زمان لازم برای تاثیرگذاری و طول مدت تاثیر، موثر است.دسترسی زیستی درصدی از CBD را نشان می دهد که پس از ورود به بدن به هدف می رسد و روی بدن تاثیر می گذارد.

سیستم اندوکانابینوئیدی بدن

سلول های سیگنال دهنده اندوکانابینوئیدی در بدن، به فعالیت های فیزیولوژیکیو شناختی در بدن کمک می کنند. دو دسته گیرنده کانابینوئید در این سیستم وجود دارد:

گیرنده های نوع 1

این گیرنده ها بیش تر در مغز یافت می شوند و آزادسازی انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین، دوپامین و گلوتامات را بر عهده دارند.  THCبه گیرنده های نوع 1 وصل می شود و با متوقف کردن آزادسازی گیرنده های عصبی حالت روانگردان در بدن ایجاد می کند.

گیرنده های نوع 2

فراوان ترین گیرنده ها در سیستم ایمنی بدن هستند که به رفع التهاب، زنده ماندن و تکثیر سلول ها کمک می کنند. CBD اصولا به گیرنده های نوع 2 وصل شده و در فرآیندهای ایمنی بدن موثر است.